dřevo z Veselí

tato firma je prodaná,pro palivové dřevo volejte 606477292,790238081 JIŘÍ DROBEČEK,HEŘMANIČKY U ČESKÉ LÍPY

SMRK

Smrk ztepilý (Picea abies) je statný stálezelený jehličnatý strom, který byl původně rozšířen ve střední a jihovýchodní Evropě (od Alp po Balkán), kde tvoří horské a podhorské lesy; souvislé původní porosty se nacházely v severní a severovýchodní Evropě, kde sahaly od Norska přes Polsko až na východ po Bělorusko a horní Povolží. Krom toho je s oblibou vysazován v kulturních lesích na celé severní polokouli, často jako smrková monokultura, byť je tento typ lesního hospodaření na ústupu. Jako okrasný strom je pěstován na celém světě.Smrk ztepilý je statný stálezelený jehličnatý strom s rovným kmenem, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červenohnědou šupinovitou rozpukanou borku. Koruna je štíhle jehlancovitá, větve v ní vyrůstají v pravidelných přeslenech. Kořenový systém je mělký, bez hlavního kořene, lze jej dobře studovat na vyvrácených exemplářích. Dorůstá výšky až 50 m.

Jehlice jsou 10-25 mm dlouhé, 1 mm široké, na průřezu čtyřhranné a na konci zašpičatělé.

Květenství jsou šišticovitá. Žluté samčí šištice vyrůstají v paždích jehlic na loňských větévkách, načervenalé samičí vyrůstají na konci letorostů v horních patrech koruny. Původně rostou směrem nahoru, ale ještě před opylením se mění na převislé (narozdíl od šištic jedle bělokoré). Šišky jsou nerozpadavé, podlouhlé a zejména čerstvě spadlé.
Smrk ztepilý je vysazován v parcích a zahradách jako okrasný strom a v hospodářských lesích jako zdroj dřeva. Často byl vysazován ve formě smrkové monokultury, ale od ní se pro její některé nepraktické vlastnosti (nízká retence vody, náchylnost k polomům, kůrovcovým kalamitám /v teplejších oblastech/ atd.) již začíná ustupovat.